Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Abril de 2008

TRIBUNA Maresme (Número 166/del 31 de març al 6 d´abril de 2008)

El projecte turístic mancomunat entre LLavaneres, Sant Vicenç i Caldes va prenent forma, un cop definida la primera ruta turística entre el tres municipis. La proposta es completarà amb l´edició d´una guia gastronómica.

Un recorregut de 21 quilòmetresde baixa dificultat per fer a peu. Així és la ruta queconvida a visitar els principals atractius que ofereixen Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes i que han definit les seves regidories de Turisme, l´Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona i l´empresa Serviseny – adjudicatària del projecte. D´entre els recursos proposats, en destaquen el port Balís i el parc de Ca l´Alfaro, a Llavaneres; el cim del Montalt i els Rocs de Sant Magí, a Sant Vicenç, i la Fundació Palau i el passeig dels Anglesos, a Caldes.

Segons les previsions, abans de l´estiu s´hauran acabat d´enllestir els detalls i els 15 rètols informatius per seguir el circuit. La publicació d´una guia gastronòmica amb els restaurants dels tres municipis, on el pèsol jugarà un paper protagonista, completarà la proposta.

Aquests són les primeres accions encaminades a consolidar el projecte de “Les 3 Viles” de cara al 2010. Segons el full de ruta de la marca, durant aquest any es definiran propostes de visites guiades pels tres municipis, s´obriran oficines d´informació i es comercialitzaran els paquets turístics. Per al 2009 està previst el salt de la marca a la xarxa amb una nova pàgina web.

Read Full Post »

TRIBUNA Maresme (Número 166/del 31 de març al 6 d´abril de 2008)

L´Associació Vilassar Comerç i la Regidoria de Comerç de Vilassar de Mar celebraran el proper dissabte, 5 d´abril, la sisena edició de la Fira Fora Estocs, una oportunitat única perquè els botiguers puguin vendre els seus productes en estoc i perquè els clients els puguin comprar a bon preu.

La fira té com a objectiu principal, però, fer més proper a tothom el comerç de Vilassar de Mar. Per això els comerciants sortiran al carrer i posaran a la venda articles de temporades passades a preus econòmics.

En l´edició d´enguany, hi participen una trentena de botigues de Vilassar de Mar que, com ja és habitual des de fa quatre anys, concentraran les seves parades a l´Avinguda Eduard Farrés, cantonada amb el carrer Montevideo. L´horari previst comprèn gairabé tot el dissabte: Des de les deu del matí fins a dos quarts de nou del vespre.

Els comerços distribuiran les seves parades en dues fileres, de manera que qui vulgui comprar algun article podrà caminar-hi entremig sense cap probema per mirar-los.

Les botigues participants en la sisena edició de la Fira Fora Estocs oferiran articles a preus econòmics, com per expemple, roba, complements,  joies, mobles, llibres, calçat i joguines, entre d´altres.

Alguns d´aquests establiments participants són: The Shop, Passarel.la, Calçats Rodríguez, Portobello, Can Pocurull, Optica Vilassar, Aurum, Coc y Delicatessen, LLibreria Index, Samsarah, Botiga Lua, Dos Dos, El Corriol, Trend, Babala, Babibu, Lider Home, Lider Dona, Cuca, Deu Dits, Zamora Nens, Carns Montserrat, Ca L´Espinaler, Lollipop, Marga Franch, Espardenyes Soler i Na Ri Nan.

Read Full Post »

Amb registre 2008/2302, i per tal de valorar les possibilitats hídriques del Poble, hem sol.licitat l´inventari dels pous de propietat pública i privada, així com les característiques dels mateixos. Especificar, si us plau, si en estan o no en ús.

Read Full Post »

Amb registre 2008/2284, i per tal de recolzar les tasques de comunicació del Partit Popular a Cabrils, hem sol.licitat:

1. Una selecció del Fons Fotogràfic de l´Ajuntament per tal de recolzar el blog del Partit a Cabrils.

2. LListat i dades de contacte dels moviments Associatius del Poble.

3. LListat i dades de contacte de les Urbanitzacions.

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 251, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l´Ajuntament, per al proper dijous dia 27 de març, a les 21 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3 de març de 2008.

2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. LLuís Vega Rodríguez del grup municipal de CiU i designació de nou regidor en substitució.

3.- Modificació del règim de dedicació de l´alcalde.

4.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats competència del ple.

5.- Acceptació, si escau, de la subvenció atorgada pel departament d´educació de la Generalitat de Catalunya a l´Ajuntament de Cabrils com a titular d´una llar d´infants.

6.- Donar compte dels decrets de l´alcaldia número 184, 185 i 186 de data 4 de març de 2008, relatius a la nova organització municipal.

II.- Part de control

7.- Resolucions de l´alcaldia i actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la data.

8.- Mocions dels grups polítics municipals.

9.- Precs i preguntes.

Tanmateix, us adjunto còpia de l´esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3de març de 2008, així com de les actes aprovades fins a la data de la Junta de govern local,i us faig avinent que els corresponents expedients estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

La secretària interventora,

Montserrat Justribó Parra

Cabrils, 20 de març de 2008

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 224, ha estat convocada sessió ordinària de Comissió Informativa, per al proper dijous dia 20 de març a les 13 hores, a la sala de reunions dela planta baixa de la Casa Consistorial, per tal d´estudiar i dictaminar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió de data 21 de febrer de 2008.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Modificació del règim de dedicació de l´alcalde.

3.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats competència del ple.

4.- Aceptació de la subvenció atorgada pel departament d´educació de la Generalitat de Catalunya a l´Ajuntament de Cabrils com a titular d´una llar d´infants.

B) Mocions d´urgència

C) Precs i preguntes

Us faig avinent que els expedients corresponents estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

La secretària,

Montserrat Justribó Parra

Cabrils, 17 de Març de 2008

Read Full Post »

BAN

Avelina Morales Serra, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Cabrils 

EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL DE SEQUERA

 En aplicació de les mesures establertes al Decret de sequera del Departament de Medi Ambient de la Generalitatde Catalunya, i activada la situació d’excepcionalitat de nivell II, l’Ajuntament de Cabrils informa de les restriccionsque afecten tant els serveis municipals com la ciutadania en general:1. No es pot usar aigua de xarxa apta per al consum humà per a:a. Reg de jardins, gespa, horts, zones verdes i esportives de caràcter públic i privat.b. Reg o aigualeig de vials, carrers, senders i voreres de caràcter públic o privat.c. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.d. Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.e. Rentat amb mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per les empreses dedicades aaquesta activitat.2. L’Ajuntament de Cabrils ha posat en marxa les següents mesures:a. Les brigades municipals estan utilitzant per a reg aigua extreta de pous amb bomba.b. S’està utilitzant el sistema “gota a gota” per al manteniment de les zones verdes de caràcter públic.3. La Policia Local de Cabrils i els Mossos d’Esquadra, en aplicació del Decret 84/2007, de 3 d’abril,d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació a la utilització de recursos hídrics, i prorrogatpel Decret 257/2007, de 27 de novembre, vetllaran per l’acompliment d’aquestes mesures.L’Ajuntament de Cabrils, a més, estudiarà la creació d’una ordenança per a sancionar totes aquelles conductesque no s’ajustin a les mesures establertes en el Decret del Departament de Medi Ambient de la Generalitat deCatalunya. També és important la participació ciutadana per tal d’avisar a la Policia Local (609 411 550 – 93 75301 52) en cas de detectar qualsevol fuita d’aigua o incompliments de les mesures d’estalvi d’aigua obligatòries.Aquesta Alcaldia recorda a tots els ciutadans que la situació actual d’excepcionalitat aconsella una utilització i unconsum racional de l’aigua, intensificant l’estalvi i el seu aprofitament més eficient per tal d’evitar, en elfutur, que la manca de reserves incideixi negativament en la nostra qualitat de vida. En aquest sentit, cal queadopteu mesures d’estalvi d’aigua com les que es suggereixen a continuació:• Instal·lar dispositius d’estalvi d’aigua (airejadors i difusors d’aire) a les principals aixetes de casa (lavabos,bidets, aigüeres i dutxa).• Posar un objecte dins la cisterna del wàter (ex: ampolla plena d’aigua amb sorra) per reduir-ne el se volumi no utilitzar el wàter com a paperera.• Quan calgui renovar-los, comprar electrodomèstics de lletra A o baix consum (elèctric i d’aigua). És el casde la rentadora o el rentavaixelles.• Optar per la dutxa en comptes de banyar-se (l’estalvi és de 250 litres d’aigua cada vegada).• Evitar rentar el cotxe mentre duri l’escenari d’excepcionalitat 2.• Fer servir aigua ja utilitzada per regar les plantes o fregar el terra.El que es fa públic per al general coneixement i compliment.L’Alcaldessa

Cabrils, 19 de febrer de 2008

Read Full Post »

« Newer Posts