Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Comissió Informativa Ordinària’ Category

El passat dijous, segons vam anunciar a la nostra entrada de dia 14 d´abril, es va celebrar la Sessió ordinària de Comissió Informativa corresponent al mes d´abril. Van participar tots els vocals pertanyents als diferents partits polítics a excepció ERC-Consens per Cabrils.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Aprovació, si escau, de l´expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsd´exercicis anteriors.

Vam informar que ens abstendríem al proper Ple però que, en cas de no rebre un procediment escrit que tractés de corregir aquests expedients en el futur, votaríem en contra en el futur.

B) Mocions d´urgència

CiU i VIC  van presentar una Moció d´urgència, urgència que es va aprovar, sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet.

Vam anunciar que havíem de consultar amb el Partit, tractant-se d´un tema internacional, la nostra posició.

C) Precs i preguntes

Vam mostrar la nostra preocupació pel tractament que reben les instàncies sol.licitades i les preguntes efectuades als Plens.

A data d´avui continuen sense resposta:

Instàncies:

– Inventari de pous (4 d´abril)

– Fons fotogràfic, moviments associatius, urbanitzacions (3 d´abril)

Preguntes als Plens:

– Data de la celebració de la Comissió de Comptes (27 de març)

– Pressupost 2008 (27 març)

– Concurs per cobrir 4 places de policies (27 de març).

– Contracte de l´Empresa Casas i política de preus pel servei Cabrils/Vilassar de Mar (27 de març).

Gràcies.

Joan Manel Gallego Garcés

Regidor del Partit Partit Popular

 

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 294, ha estat convocada sessió ordinària de Comissió Informativa, per al proper dijous dia 17 d´abril a les 13:00 hores, a la sala de reunions dela planta baixa de la Casa Consistorial, per tal d´estudiar i dictaminar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió de data 20 de març de 2008.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Aprovació, si escau, de l´expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsd´exercicis anteriors.

B) Mocions d´urgència

C) Precs i preguntes

Us faig avinent que els expedients corresponents estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

El secretari accidental,

Jordi Piera Castellví

Cabrils, 14 d´abril de 2008

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 224, ha estat convocada sessió ordinària de Comissió Informativa, per al proper dijous dia 20 de març a les 13 hores, a la sala de reunions dela planta baixa de la Casa Consistorial, per tal d´estudiar i dictaminar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió de data 21 de febrer de 2008.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Modificació del règim de dedicació de l´alcalde.

3.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats competència del ple.

4.- Aceptació de la subvenció atorgada pel departament d´educació de la Generalitat de Catalunya a l´Ajuntament de Cabrils com a titular d´una llar d´infants.

B) Mocions d´urgència

C) Precs i preguntes

Us faig avinent que els expedients corresponents estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

La secretària,

Montserrat Justribó Parra

Cabrils, 17 de Març de 2008

Read Full Post »