Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘SEIPRO’ Category

90px-Escut_de_Cabrils_svgMitjançantla present, es convoca Junta General Ordinària de la societat privada municipal SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, SA que tindà lloc el proper dia 30 de juny de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens de l´Ajuntament de Cabrils, per tractar els assumptes anotats al´ordre del dia i que són els següents:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de data 19 de març.

2. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de la societat i memòria corresponents a l´exercici tancat a 31 de desembre de 2008.

3. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d´aplicació del resultat del citat exercici.

4. Censura de la gestió social,i en el seu cas aprovació, durant l´exercici tancat a 31 de desembre de 2008.

La qual cosa us comunico als efectes previstos legalment.

Cabrils, 11 de juny de 2009.

El president

Joaquim Colomer Godàs

Read Full Post »